Veri Sahipleri Bilgi Edinme Başvuru Formu

Veri Sorumlusu: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adres: A. Adnan Saygun Cad.no: 10/1-2-3 Sıhhiye/ANKARA

Telefon Numarası: 0312 433 37 57

Vergi Dairesi-Numarası: ÇANKAYA VD 7200052770

Mersis Numarası: 8867713444958600

KEP Adresi: palmeyayin@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.palmeyayinevi.com

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesi, kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan şirketimize, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların ekteki formun çıktısı alınarak bu formun yazılı olarak;

a)Veri Sahibi’nin veya temsilcisinin şahsen şirket adresimize bizzat gelerek yapacağı başvuru ile,

b) Veri Sahibi’nin veya temsilcisinin Noter vasıtasıyla şirket adresimize yapacağı başvuru ile,

c) Veri Sahibi’nin veya temsilcisinin adına tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak şirketin   www.palmeyayinevi.com elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapacağı başvuru ile,

d) Veri Sahibi’nin şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresine göndereceği e-mail ile yöntemlerinden biriyle yapılması gerekmektedir:

 

Fiziki olarak gönderilen evraklar üzerine ve elektronik yollarla gönderilen taleplerde açıklama olarak  “kişisel verilerin korunması bilgi talebi” ibaresi kullanılacaktır.

 

Şirketimiz yapılan başvurularda gerekli güvenlik ve kimlik sorgulama ve doğrulatmalarını yapabilecek ve ek belge talep edebilecek olup, taleplerinize ilişkin cevaplarımız 30 gün içerisinde tercih ettiğiniz yollarla tarafınıza iletilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEP FORMU

 

Adınız Soyadınız

 

TC Kimlik Numaranız

(Yabancılar İçin Pasaport Numarası)

 

Telefon Numaranız

 

E-postanız

 

Tebligata Yarar Adresiniz

 

Şirketimiz ile Olan İlişkiniz  

(Çalışan adayı, çalışan, müşteri,  ziyaretçi vs.)

 

Başvuruya İlişkin Detaylı Açıklamalarınız, Talepleriniz ve Belgeleriniz

 

Lütfen Başvurunuza Verilecek Cevabın Şeklini Belirtiniz

 □ Adres

 □ E-posta

 □ Elden teslim

 

 

 

Adı ve Soyadı :

Tarih                :

İmza                :